مدیر کل راه و شهرسازی اصفهان از رفع تصرف بیش از ۶۰۰ هزار مترمربع اراضی ملی و دولتی در استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، حمیدرضا امیرخانی با اشاره به رفع تصرف بیش از ۶۰۰ هزار مترمربع از اراضی ملی در استان اصفهان گفت: این وسعت از زمین های ملی و دولتی شامل  26 عرصه به وسعت 40 هزار مترمربع در قالب رفع تصرف فوری و 35 عرصه دیگر هم به وسعت 563 هزارمترمربع با اجرای احکام قضایی از متصرفان پس گرفته شده است.

 وی افزود: 61 مورد در مجموع به ارزش 331  میلیارد و 300 میلیون ریال در دو ماه و نیم امسال با هدف حفظ حقوق بیت المال در زمین های دولتی و ملی از متصرفان پس گرفته شد.

مدیر کل راه و شهرسازی اصفهان گفت: عمده این زمین های ملی و دولتی رفع تصرف شده در شهرستان های کاشان، لنجان، آران وبیدگل، فریدن، بوئین ومیاندشت، نجف آباد، خوانسار، مبارکه، اردستان، دهاقان، نطنز، گلپایگان، شهرضا، سمیرم، شاهین شهر ومیمه ونایین رفع تصرف شده است.