بخشدار بخش مرکزی شهرستان میناب از ده مورد آتش سوزی در اثر گرمای هوا در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، علی مهرانی با بیان اینکه طی دو روز گذشته به علت گرمای هوا بیش از 10 مورد آتش سوزی در شهرستان میناب رخ داده است، گفت: طی دو روز گذشته تاکنون در روستاهای حکمی، حاجی خادمی، کلیبی، طیبی شاهی، چاه اسماعیل و محله 95 دستگاه شهر میناب جنگل  و یک باغ هم در روستای نصیرایی آتش گرفت.

وی اظهار کرد: دو منزل مسکونی هم در شهر میناب و روستای اسپنگون آتش گرفت که پس از ساعاتی مهار شد.

بخشدار بخش مرکزی میناب با بیان اینکه علت آتش سوزی منازل دردست بررسی است، خاطرنشان کرد: این آتش سوزی ها با پنج دستگاه ماشین آتش نشانی از شهر میناب، دهو، تیرور و کریان مهار شد.