دادستان مرکز مازندران گفت: علاوه بر گردشگران هنجارشکن در سد لفور، با نخستین کسی که تصاویر این اقدام غیر اخلاقی را پخش کرد برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، حسینی عالمی اظهار داشت:  عمل تعدادی از گردشگران که نیمه برهنه اقدام به قایق سواری در سد لفور سوادکوه کرده بودند هنجارشکنانه، مصداق ولنگاری، فحشا و جرم است.

وی ادامه داد : دستگاه قضایی به ضابطان انتطامی دستور شناسایی این افراد را داده است و پس از شناسایی با این گردشگران خاطی برخورد قانونی خواهد شد.

عالمی با بیان اینکه اقدام نخستین شخصی که این تصاویر را پخش کرده مصداق اشاعه فحشا است، افزود: نخستین شخصی که این تصاویر را منتشر کرده عامدانه و به قصد زیر سوال بردن نظام آن را پخش کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: اولین نفری که این تصاویر را منتشر کرد اگر قصد نهی از منکر را داشت باید تصاویر را ابتدا به نهادهای انتظامی یا قضایی می داد تا با این هنجارشکنی برخورد شود نه اینکه آن را در فضای مجازی و عمومی منتشر کند.

حسینی عالمی گفت: هم فرد یا افرادی که عمل خلاف قانون انجام دادند مجرم هستند و هم کسی که بدون رعایت قانون با توزیع آن جرم، فحشا را اشاعه می دهد باید پاسخگو باشد.

وی با طرح این سوال که آیا پخش تصویر نیمه برهنه یک زن مصداق اشاعه فحشا نیست، افزود: قبح و زشتی اشاعه فحشا بیشتر از خود فحشا است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران ادامه داد: جرمی در گوشه ای انجام شده است چرا یک فرد باید آن را پیش از اینکه به نهادهای قانونی اطلاع دهد منتشر کند.

وی افزود: برخی افراد دلسوز نظام با هدف نهی از منکر این تصاویر را منتشر کردند که اشکال قانونی بر آنها وارد نیست و فقط نخستین فردی که این تصاویر را منتشر کرد عمل خلاف قانون انجام داده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با بیان اینکه دستگاه قضایی با هر نوع هنجارشکنی برخورد قانونی خواهد کرد ، گفت: دادستان شهرستان سوادکوه شمالی جلوی تور گردشگری مختلط در سد لفور و راه اندازی قطار گردشگری مختلط در سوادکوه را گرفته است.

حسینی عالمی گفت: نیروی انتظامی سوادکوه نیز در راستای برخورد با برهم زنندگان امنیت اخلاقی با رانندگان بیش از ۱۵۰ دستگاه خودرو در منطقه سد لفور سوادکوه برخورد کرده است.