هافبک سابق ذوب آهن اصفهان با عقد قردادی به تیم سپاهان پیوست.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، محمدرضا حسینی با عقد قردادی 2 ساله به تیم سپاهان پیوست.

هافبک سابق ذوب آهن اصفهان که در فصول گذشته بازی های خوبی برای این تیم انجام داده بود، با عقد قراردای 2 ساله به سپاهان اصفهان پیوست.