ستون بلند دودی که از کیلومترها دور تر قابل تشخیص است از بروز آتش سوزی در بزرگ ترین بندر تجاری کشور حکایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، شاهدان عینی از بروز آتش سوزی در بندر شهید رجایی بندرعباس خبر می دهند.

ستون بلند دودی که از کیلومترها دور تر قابل تشخیص است از بروز آتش سوزی در بزرگ ترین بندر تجاری کشور حکایت می‌کند.

هیچ منبع رسمی تا کنون در این خصوص اظهار نظر نکرده است و هنوز  روشن نیست که کدام بخش از این بندر دچار حریق شده است.

منابع غیر رسمی از آتش سوزی چند کانتیتر  در محوطه مجاور شرکت پارس پایا و در شرکت جاسک گستر قشم  خبر می دهند.

گفته می شود که این کانتینرها حاوی روغن هستند.

شاهدان عینی از حضور اکیپ های مختلف آتش‌نشان در محل حادثه خبر می دهند و عنوز آمار دقیقی از خسارت های مالی و جانی وجود ندارد.

به گزارش موج، بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری کشور دارای ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون تن کالاست که به تنهایی بیش از ۵۸ درصد عملیات غیر نفتی، ۴۳ درصد عملیات نفتی و ۸۵ درصد از عملیات کانتینری بنادر کشور را پشتیبانی می‌کند