مدیر مرکز بهداشت شماره دو اصفهان گفت: 200 کیلوگرم گوشت قرمز و سفید فاسد در اصفهان کشف و معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، منصوره ابوفاضلی بیان داشت: در بازرسی کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره دو اصفهان از مجموعه غذایی در خیابان آتشگاه حدود 200 کیلوگرم گوشت قرمز و سفید فاسد کشف و معدوم شد.

وی افزود: این مجموعه غذایی به دلیل شرایط نامناسب بهداشتی پلمب شد.