رییس اداره تولیدات گیاهی جهادکشاورزی شهرستان شهرضا گفت: همایش باغداران انار شهرستان شهرضا با حضور بیش از 70نفر از باغداران پیشرو انار برگزارشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، مرتضی کافی تصریح کرد: این مراسم با هدف بررسی مشکلات باغداران درارتباط با آفات و بیماری ها وکاهش عملکرد محصولات باغی برگزارشد.

وی با اشاره به تولید سالانه 20هزارتن انار در شهرستان شهرضا افزود: قسمت فایل توجهی از این محصول ارزش صادراتی دارد.

کافی گفت: به منظور کاهش خسارات آفات و امراض ، حفظ سلامت محصولات باغی و پیشگیری از مصرف سموم دفع آفات سعی کردیم با مشارکت شرکت های دانش بنیان و با تحریک مکانیسم های دفاعی گیاه و همزمان تقویت آن با استفاده از کودهای ریزمغذی ضمن کنترل فیزیکی آفات و حفظ سلامت محصول در راستای افزایش کمی و کیفی محصولات باغی گام برداریم.

وی افزود: در حال حاضر متاسفانه سالانه بیش از 30درصد از محصول باغات انار شهرستان به علت آفت کرم گلوگاه از چرخه فروش و فرآوری خارج می شود.

رییس اداره تولیدات گیاهی جهادکشاورزی شهرضا تصریح کرد: امیداست بتوان با تعامل متخصصان علوم گیاهی و مشارکت و همکاری باغداران خسارت این آفت را در آینده ای نزدیک در باغات به کمتر از 10درصد کاهش داد.