معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان اظهار داشت: طبق قانون مدیریت بحران باید پنج درصد اعتبارات استان ها در بخش های چهارگانه مدیریت بحران از جمله پیشگیری هزینه شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، شهرام ملکی  در جلسه ستاد مدیریت بحران استان کردستان گفت: با توجه به بارش های موثر در استان و افزایش سطح پوشش مراتع و جنگل ها باید شهرستان ها در حوزه آمادگی مقابله با این حریق احتمالی برنامه ریزی های مختلفی برای پیشگیری از آتش سوزی در دستور کار قرار دهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان اضافه کرد: برای تحقق این موضوع لازم است تقسیم کاری در حوزه فرمانداری ها، بخشداری و سایر دستگاه ها داشته باشیم و حین وقوع حوادث نیز با تمام نهادها و انجمن ها هماهنگی لازم را انجام دهند.

وی افزود: امسال مقرر شده قبل از وقوع هر آتش سوزی، مانورهای مختلف با حضور دستگاه های خدمات رسان و سازمان های مردم نهاد برای تقسیم کار مشخص انجام شود.

ملکی با اشاره به اینکه طبق قانون مدیریت بحران باید پنج درصد اعتبارات استان ها به بخش های چهارگانه مدیریت بحران از جمله پیشگیری هزینه شود، یادآور شد» در این راستا تاکنون در شورای مدیریت بحران استان 23 مصوبه به تصویب رسیده است.