مدیرکل زندان های استان اصفهان از آزادی 2 زندانی محکوم مالی در بیست و هفتمین شب ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، اسدالله گرجی زاده  گفت: 2 زندانی محکوم مالی در بیست و هفتمین شب ماه مبارک رمضان از زندان مرکزی و نسوان اصفهان آزاد شدند.

وی افزود: این دو زندانی زن و مرد در مجموع با  دو میلیارد و 300 میلیون ریال بدهی مالی داشتند که با کمک یک میلیارد و 300 میلیون ریالی خیران شرکت کننده در برنامه یک شهر ضیافت  و ستاد دیه همچنین یک میلیارد ریال گذشت شاکیان از بند رهایی یافتند.