مدیرجهاد کشاورزی بهار ضمن اشاره به مبارزه با پوره سن غلات، بازدید مرتب از مزارع را از کشاورزان، خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، هوشنگ کرمی،  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار گفت: سال گذشته با همکاری کشاورزان و بهره برداران، عملیات مبارزه با آفت سن در اراضی کشاورزی شهرستان بهار انجام و کمترین میزان سن زدگی در مزارع غلات مشاهده شد.

کرمی اضافه کرد: امسال بیش از ۵۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت گندم و جو آبی و دیم قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی بهار در پایان از کشاورزان درخواست کرد با بازدید مرتب از مزارع و همکاری با شبکه‌های مراقبت دولتی و خصوصی در صورت نیاز به سمپاشی مزارع خود را سمپاشی کنند.