مدیر امورآب و فاضلاب روستایی شهرستان نهاوند ضمن اشاره به اینکه خط انتقال مجتمع آبرسانی گاماسیاب به طول ۱۱ کیلومتر است و در سه مرحله اجراییمی شود، از از اجرای بخش دوم خط انتقال مجتمع آبرسانی گاماسیاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، ابراهیم طاهری، مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان نهاوند، در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به آغازعملیات اجرایی بخش دوم از خط انتقال مجتمع آبرسانی گاماسیاب گفت: این مرحله از پروژه به طول ۶ کیلومتر با لوله سایز ۳۱۵، حدفاصل روستاهای وراینه تا بیان شهرستان نهاوند اجرایی می شود.

 

خط انتقال مجتمع آبرسانی گاماسیاب

وی با بیان اینکه خط انتقال مجتمع آبرسانی گاماسیاب به طول ۱۱ کیلومتر و در سه مرحله اجرایی خواهد شد، افزود: پیش از این اجرای ۳ کیلومتر از خط انتقال مذکور عملیاتی شده و پس از اجرای ۶ کیلومتر در این مرحله، مابقی در بخش سوم اجرایی می شود.

طاهری با بیان اینکه فاز دوم از عملیات اجرایی خط انتقال مجتمع گاماسیاب از نیمه اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده است، اظهارداشت: درحال حاضر اجرای این بخش از کار با پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد در حال انجام است و مطابق بازه زمانی تعریف شده ظرف ۱۲ ماه این فازتکمیل خواهد شد.

وی توضیح داد: اجرای ۶ کیلومتر از خط انتقال مذکور نیازمند صرف ۴ میلیارد تومان اعتبار است.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان نهاوند در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پروژه ساخت مخزن بتنی و اجرای کامل شبکه آبرسانی روستای راوند علیا و سفلی نیز گفت: این پروژه نیز هم اکنون با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد در حال اجرااست و بنا بر بازه زمانی تعریف شده در شهریور ماه و یا مهر ماه سال جاری به سرانجام می رسد.

وی همچنین از تعویض ۳۰۰ متر از شبکه معیوب آبرسانی روستای جهان آباد با صرف ۷۰ میلیون تومان و تعویض ۵۰۰ متر از خط اصلی فرسوده انتقال آب در روستای حسین آباد و ده چقاییشهرستان نهاوند از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد.

ابراهیم طاهری ضمن اشاره به آغازعملیات اجرایی بخش دوم از خط انتقال مجتمع آبرسانی گاماسیاب گفت: این مرحله از پروژه به طول ۶ کیلومتر با لوله سایز ۳۱۵، حدفاصل روستاهای وراینه تا بیان شهرستان نهاوند اجرایی می شود.