2 متخلف شکار و صید در منطقه حفاظت شده قمصر و برزک کاشان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان  در منطقه حفاظت شده قمصر و برزک 2 متخلف شکار و صید را قبل از اقدام به شکار شناسایی و دستگیر کردند.

از این متخلفان یک قبضه اسلحه قاچاق، یک قبضه اسلحه گلوله زنی و ادوات شکار کشف و ضبط شد و  پرونده آنها جهت پیگیری به مراجع قضایی ارجاع شد.

گفتنی است؛ براساس ماده ۱۵ قانون شکار و صید  شروع به شکار جانوران وحشی خلاف قانون و قابل تعقیب و مجازات است.