رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان شهرضا گفت: سرانه فضای ورزشی روباز در شهرستان 31صدم متر مربع و سرانه فضای ورزشی سرپوشیده 22صدم مترمربع است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان، علی نقی انصاری در نشست خبری در اداره ورزش شهرستان شهرضا تصریح کرد: امسال 47 مسابقه شهرستانی، 2مسابقه استانی و 5مسابقه کشوری در شهرضا برگزار شد.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون 12تیم به مسابقات کشوری، 20تیم به مسابقات استانی و یک تیم به مسابقات برون مرزی اعزام شده است.

انصاری گفت: ورزشکاران شهرضایی امسال موفق به دریافت 16مدال طلا،25مدال نقره و 18 مدال برنز در سطح مسابقات استانی شدند.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرضا تصریح کرد: 6 مدال طلا، 3 مدال نقره و 3 مدال برنز نیز دستاورد ورزشکاران شهرضایی از مسابقات ملی بود.

انصاری افزود: در این مدت نیز 4 همایش پیاده روی و 4 برنامه کوهگشت برگزارشد.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرضا گفت: در حال حاضر 6 هزار و 822 ورزشکار سازمان یافته شامل 2هزارو 498 زن و 4هزارو 324مرد در شهرستان شهرضا  فعالیت ورزشی دارند.

گفتنی است؛ شهرستان شهرضا با جمعیتی حدود 160 هزارنفر ،23 روستا و 2شهر شهرضا و منظریه در 70کیلومتری جنوب اصفهان قراردارد.