معاون امور مشارکت های مردمی بهزیستی استان اصفهان از برپایی 540پایگاه بهزیستی برای جمع آوری فطریه در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، علی اصغر شاه زیدی اظهار داشت: بهزیستی استان اصفهان برای روز عید فطر 540 پایگاه و هزار و صد صندوق پیش بینی کرده است.

وی با بیان اینکه پارسال حدود 650 میلیون تومان زکات فطریه جمع آوری شد افزود: این مبلغ در اداره های بهزیستی و موسسات خیریه وابسته به بهزیستی جمع آوری شد.

معاون امور مشارکت های بهزیستی استان اصفهان با اشاره به اینکه موسسات خیریه ای که از بهزیستی مجوز دارند اجازه جمع آوری صدقات و زکات فطریه را دارند افزود: مبالغ جمع آوری شده برای تامین هزینه های معیشت، درمان، اشتغال، مسکن، ازدواج مددجویان و همه اموری که بر عهده بهزیستی در امور تامین نیازمندان قرار داده شده هزینه می شود