در جلسه امروز علنی صحن شورای اسلامی شهر همدان رئیس شورای شهر با بیان اینکه استیضاح شهردار شایعه ای بیش نبوده است، این موضوع را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، کامران گردان، رئیس شورای اسلامی شهر همدان در جلسه علنی امروز صحن شورای اسلامی شهر همدان که با حضور شهردار برگزار شد، ضمن اشاره به اینکه استیضاح شهردار شایعه ای بیش نبوده است، اظهار داشت: شهردار، منتخب شورای شهر است و  در انتخاب شهردار تمام سعی اعضای شورا بر این بوده است فردی انتخاب شود که دلسوز شهر و در پی رضایت مردم باشد، ما منکر ضعف های موجود در شهر نیستیم اما بایستی در ارزیابی ها و قضاوت های خود نکات مثبت را نیز در نظربگیریم.

گردان با اشاره به اینکه بایستی تمام تلاشمان را برای رضایت مردم انجام دهیم و برایشان دلگرمی به وجود آوریم، گفت: در انتصاب های مربوط به مدیریت شهری باید سازوکارها مشخص شود و شاخص های معینی در این حوزه تعریف شود تا که ارتقای افراد بر اساس الگویی نظام مند صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در انتصاب ها و ارتقای کارکنان بایستی ویژگی های شغل و شاغل درنظرگرفته شود، اظهار داشت: در انتخاب های خود به جهت انتصاب باید از احساس مسئولیت فردی و اجتماعی کارکنان نسبت به مسائل و موضوعات سازمان اطمینان پیدا کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به اینکه اعضای شورا می توانند نقدهای مرتبط را نسبت به امور جاری داشته باشند، گفت: نقدهای خود را  بایستی به سوی سازندگی و رشد شهر سوق دهیم و در این زمینه نقد و گفتگو با شهردار همواره وجود داشته و خواهد داشت.

گردان افزود: استیضاحی نسبت به شهردار در میان نیست اما انتصاب های اخیر به گونه ای چرخشی است  و شورا به نقش نظارتی خو د همواره عمل خواهد کرد.