مدیر عامل شرکت گاز کردستان گفت: مشترکین شرکت گاز کردستان در اردیبهشت ماه سال 98 با مصرف 230 میلیون و 370 هزار و 367 متر مکعب گاز طبیعی با افزایش 3 درصدی به نسبت مشابه سال گذشته قدم به فصل گرم سال گذاشتند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، احمد فعله گری با بیان اینکه مصرف گاز طبیعی در هرسال با افزایش روبرو بوده است گفت :در سال 97 مشترکین شرکت گاز استان کردستان با احتساب مصرف نیروگاه  در اردیبهشت ماه 224 میلیون و 508 هزار و 766  متر مکعب گاز مصرف کردند که این مصرف در اردیبهشت ماه سال 98 به 230 میلیون و 370 هزار و 367 متر مکعب افزایش یافته که  3  درصدافزایش مصرف را آشکار می نماید.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان به میزان مصرف 2 ماه اول سال جاری و مقایسه با سال 97 اشاره کرد و اظهارداشت : میزان مصرف گاز طبیعی در فروردین و اردیبهشت ماه سال 98 نسبت به سال 97با افزایش 8  درصدی مواجه  بوده و مصرف فروردین و اردیبهشت ماه سال گذشته 477 میلیون و 43 هزار و 331  متر مکعب بوده که این میزان در سال 98  و با احتساب افزایش مصرف به 517 میلیون و 284 هزار و 180 متر مکعب رسیده است .

فعله گری در پایان اظهاراتش توسعه هر گونه خدمت را مرهون همکاری و همراهی مردم و مشترکین عزیز ذکر کرد و از همراهی مردم شریف استان کردستان در مصرف بهینه گاز طبیعی در فصول سرد سال تشکر و قدردانی نمود.