7 اصفهانی برای مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۲۰ به اردوی تیم ملی هندبال دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، 7 هندبالیست اصفهانی به دومین اردوی تیم ملی هندبال برای مسابقات انتخابی المپیک 2020 قطر دعوت شدند.

 یونس بدیعی ، کیارش طاهری، امین کاظمی ،جلال کیانی، وحید مسعودی، علی رفیعی، کامیار طاهری به همراه هندبالیستهایی از سراسر کشور در اردوی آمادگی تیم ملی برای اعزام به مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۲۰ در کشور قطر دعوت شدند.

گفتنی است؛ اردوی تیم ملی هندبال از ۱۸ تا ۲۸ خرداد در فدراسیون هندبال تشکیل خواهد شد.