سرپرست معاونت نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: تالاب شور گلپایگان پس از ۴۰ سال احیا شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، حسین اکبری بیان داشت: امسال به علت مسدود کردن برخی زهکشی ها و بارش‌های مطلوب، تالاب شور پس از حدود 40 سال جانی دوباره گرفت.

وی با اشاره به اینکه زهکشی اطراف تالاب گلپایگان با هدف توسعه کشاورزی سبب خشک شدن این تالاب و ایجاد پدیده گردوغبار در این منطقه شده بود،گفت: امسال به علت مسدود کردن برخی زهکشی ها و بارش‌های مطلوب، تالاب شور پس از حدود 40 سال جانی دوباره گرفت.

اکبری با بیان اینکه هم اکنون در راستای احیای تالاب شور گلپایگان 2 طرح اجرایی و پژوهشی در حال پیگیری است، افزود: طرح احیای این تالاب که زیرمجموعه برنامه کنترل عرصه های منشا گرد و غبار در استان است، سال گذشته با همکاری دانشگاههای صنعتی اصفهان و زنجان آغاز شده است و در صورت تامین اعتبار ادامه می یابد.

سرپرست معاونت نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: بیش از ۹۰ درصد طرح مطالعاتی برای تعیین نیاز آبی این تالاب هم اجرا شده است که در آینده ای نزدیک میزان حقابه زیست محیطی این تالاب نیز تعیین و اعلام می شود.