مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ازمحکومیت 385 میلیون ریالی قاچاقچی موتورسیکلت دراصفهان قاچاقچی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، غلامرضا صالحی گفت: یک قاچاقچی موتورسیکلت به 385 میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

وی افزود: پرونده کشف یک دستگاه موتور سیکلت قاچاق به ارزش 385 میلیون ریال به شعبه ششم رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی اصفهان ارجاع شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: پس از احراز تخلف این متهم باغ ارائه نکردن اسناد مثبته گمرکی علاوه برصدور حکم توقیف موتور سیکلت به نفع دولت ، متهم پرونده به پرداخت بیش از 385 میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.