رییس اداره تولیدات گیاهی و دامی جهاد کشاورزی آران و بیدگل از پیش بینی کاهش 60 درصدی تولید پسته در مقایسه با سال پرباری در شهرستان آران وبیدگل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، هادی یغمائیان با اشاره به پیش بینی کاهش 60 درصدی تولید پسته گفت: سرمای زمستان ، سرمازدگی و وزش بادهای بهاری و نوسان دمایی از مهمترین عوامل کاهش تولید پسته  درآران و بیدگل است.

وی افزود: امسال با وجود افزایش 30 تا 40 درصدی تولید  پسته در آران و بیدگل در مقایسه با سال گذشته میزان تولید این محصول باغی 60درصد کمتر از سال پرباری پیش بینی شده است.

رییس اداره تولیدات گیاهی و دامی جهاد کشاورزی آران و بیدگل با اشاره به خسارت90درصدی پسته در سال گذشته در آران و بیدگل پیش بینی کرد: امسال در فصل برداشت محصول در مهر از هر هکتار 800 کیلو گرم پسته برداشت شود که در مقایسه با سال پرباری 60 درصد کاهش دارد.