رئیس کل دادگستری لرستان، گفت: معامله قرن یک عملیات روانی و تبلیغی است که توسط دولت آمریکا راه اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری موج لرستان، جعفر بدری، گفت: معامله قرن یک عملیات تبلیغی و روانی است که رئیس جمهور و دولت آمریکا آن را طراحی کرده است، لذا تردیدی نیست که این معامله، بی سرانجام خواهد بود.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به پایان ریاست رئیس جمهور آمریکا در آینده نزدیک، تصریح کرد: ترامپ به زودی با کاخ سفید خداحافظی خواهد کرد، لذا تردیدی نیست که طرح معامله قرن او نیز عقیم خواهد ماند.

بدری، افزود: عدم حضور گروه های فلسطینی در این به اصطلاح معامله دارای پیام و مفهومی واضح و شفاف است. از طرفی آمریکا مردم فلسطین را تهدید کرده که اگر این معامله انجام نشود، از ارسال کمک های انسان دوستانه جلوگیری خواهد کرد. علی ایحال این نوع گفتمان، چهره واقعی آمریکا را بیش از پیش برای جهانیان آشکار می کند و نشان می دهد که حقوق بشر برای دولت آمریکا یک ابزار است.

رئیس شورای عالی قضایی لرستان، تاکید کرد: داماد ترامپ دلال معامله قرن است، خب طبیعی است که این فرد و دولت آمریکا و مقامات کاخ سفید به دنبال دریافت امتیازاتی هستند.

رئیس کل دادگستری لرستان، گفت: به هر حال مردم شریف ایران و مردم ولایتمدار لرستان در راهپیمایی روز قدس نشان دادند که حامی مظلومان هستند و تردیدی نیست که معامله قرن ترامپ، دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی عقیم مانده و به نتیجه نخواهد رسید.