مدیرکل ورزش و جوانان همدان حضور پاس در لیگ دسته اول فوتبال کشور را مستلزم تامین منابع مالی توسط اسپانسرهادانست.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، محسن جهانشیر، مدیرکل ورزش و جوانان همدان روز گذشته در باره وضعیت تیم پاس اظهار داشت: هم اینک ۲ تن از سرمایه داران برای اداره و تأمین مالی تیم پاس اعلام آمادگی کرده‌اند.

 

حمایت مالی بخش خصوصی برای اداره تیم پاس 

وی اضافه کرد: طرفین شرایط اداره تیم پاس را در این نشست مطرح کردند و اکنون هر ۲ سرمایه دار ۱۰ روز فرصت دارند تا نسبت به پیشنهادهای صورت گرفته، تصمیم گیری کنند.

جهانشیر بیان کرد: هر ۲ برای خرید امتیاز تیم دسته اولی اعلام آمادگی کرده‌اند و حاضر هستند با هزینه شخصی این خرید را انجام دهند.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان یادآور شد: به هر حال تمایل به حمایت مالی بخش خصوصی برای اداره تیم پاس داریم و بر این اساس از سرمایه داران استقبال می‌کنیم.

وی افزود: البته این استقبال به معنای تنها گذاشتن آنها نیست بلکه زیرساخت‌های لازم را نیز برای اداره تیم مهیا شده است.

جهانشیر خاطرنشان کرد: سال قبل نیز برای حمایت از تیم پاس هرگز کوتاهی نشد و عزم همه مسئولان تأمین نیازهای تیم بود هر چند منجر به صعود تیم نشد.

تیم پاس هم اکنون در لیگ ۲ کشور حضور دارند.

۲ تن از سرمایه داران بومی همدان روز گذشته برای در خرید امتیاز لیگ یکی و در اختیار قرار گرفتن امور تیم اعلام آمادگی کردند.

محسن جهانشیر گفت: روز گذشته مسئولان اجرایی در باره وضعیت تیم پاس اظهار داشت: هم اینک ۲ تن از سرمایه داران برای اداره و تأمین مالی تیم پاس اعلام آمادگی کرده‌اند.