شهردار شیرین سو ضمن اشاره به قوانین جاری کشور، از اجرای ماده 100 با رعایت حقوق شهروندی سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری موج همدان،  سید مصطفی موسوی، شهردار شیرین سو ضمن اشاره به رعایت حقوق شهروندی که در اجرای آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ ضروری است، گفت: قوانین جاری کشور بر اساس منافع مردم نوشته شده است و انحراف از قانون منافع عمومی مردم را به خطر می اندازد.

 

اجرای ماده 100 با رعایت حقوق شهروندی

 موسوی با اشاره به ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر گفت: مامورین شهرداری پیوسته در حال گشت زنی هستند و در صورت مشاهده هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز، ابتدا نسبت به صدور برگه اخطار اقدام می کنند و در صورت توجه نکردن مالک، پرونده ایشان به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع میشود.

وی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها را قانون در خدمت مردم توصیف کرد و گفت در اجرای آرای ماده ۱۰۰ تعلل نمی کنیم و هرگز منافع شخصی افراد را با منافع عمومی مردم و شهر عوض نمیکنیم.

موسوی رعایت حقوق شهروندی در اجرای آرای تخریب را بسیار ضروری دانست و گفت: حفظ آبرو و شان مالکین ضروری است و سعی کردیم قبل از ورود قهری شهرداری برای اجرای رای، مالکین را متقاعد کنیم تا خودشان اقدام نمایند.

وی در ادامه گفت برای هرگونه مداخله در ساختمان توسط مالکین نیاز است در ابتدا برای اخذ مجوز به شهرداری مراجعه نمایند و مراحل قانونی اخذ جواز را طی نمایند

شهردار شیرین سو از مردم خواست در راستای توسعه عادلانه و متوازن شهر و رعایت عدالت در توسعه شهری در صورت مشاهده هرگونه تخلف و ساخت و ساز غیر قانونی، به شهرداری اطلاع دهند تا به موقع اقدام پیشگیرانه بعمل آید.

موسوی با تاکید بر رعایت قانون در تمام امور مدیریت شهری گفت: حرکت بر مدار قانون باید سرلوحه امور شهرداری و شهروندان قرار گیرد و بدون قانون‌مداری، رعایت عدالت غیر ممکن است.

شهردار شیرین سو ضمن اشاره به رعایت حقوق شهروندی که در اجرای آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ ضروری است، گفت: قوانین جاری کشور بر اساس منافع مردم نوشته شده است و انحراف از قانون منافع عمومی مردم را به خطر می اندازد.