رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و اعضای هیات مدیره این شرکت خواستار بهبود وضعیت صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان کردستان هستند.

خالد جعفری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج کردستان اظهار داشت: روز پنجشنبه در نشستی که با حضور مدیرعامل و رئیس هیات مدیره این شرکت شد موضوع بهبود وضعیت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سقز و صندوق زنان هم پیگیری شد.

وی افزود: در این جلسه که در راستای حمایت از بخش کشاورزی شهرستان سقز و صندوق زنان استان کردستان برگزار شد، مصوب گردید:  کارگروه ویژه کشوری به منظور رسیدن به راهکارهایی که برای بهبود عملیات و توسعه بیشتر فعالیت‌های این صندوق‌ها و نیز نحوه حمایت جدی ‌تر از این صندوق‌ها،  با مسوولیت قائم مقام مدیر عامل  و عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی  تشکیل شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ادامه داد: در این جلسه افزایش سرمایه و توسعه فعالیت‌های صندوق حمایت از بخش کشاورزی شهرستان سقز، و همچینن افزایش سرمایه صندوق حمایت از بخش کشاورزی استان و نحوه تشکیل صندوق در سروآباد در راستای فعالیت‌های بنیاد علوی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.