با حکم استاندار اصفهان حسین سیستانی فرماندار اصفهان شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، با حکم استاندار اصفهان و با تأیید وزارت کشور،  پس از 7 ماه حسین سیستانی به عنوان فرماندار اصفهان انتخاب شد.

گفتنی است؛ پس از استعفای  احمد رضوانی در سال 97 فریبرز امیری سرپرست فرمانداری اصفهان را به عهده داشت.