فرماندار بافق گفت: طرح های جدید میراث فرهنگی باید به لحاظ اقتصادی در آمد زا باشد و ضمن ایجاد کارآفرینی، زنجیره‌های صنعت گردشگری در شهرستان بافق کامل شود.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمد زاده رحمانی فرماندار بافق به مناسبت هفته میراث فرهنگی و گردشگری در حاشیه بازدید از غرفه‌های میدان تاریخی خان گفت: در سال جاری مستند سازی و معرفی بناها، ظرفیت‌ها ی تاریخی و تعریف کاربری روز و بهسازی و مرمت آن‌ها در نظر گرفته شده که به لحاظ اقتصادی در آمد زا باشد و ضمن ایجاد کارآفرینی، زنجیره‌های صنعت گردشگری در شهرستان بافق کامل شود.

وی افزود: طی دو سال گذشته قسمت اعظم بناها شناسایی و استحکام بخشی شده و تعدادی از آن‌ها نیز در برنامه سال جاری دیده شده است که کار مرمت و مقاوم سازی آن در آینده نزدیک آغاز می‌شود.

فرماندار بافق با بیان اینکه اکنون به سمت مرمت و بازپیرایی بناها رفته‌ایم، بیان کرد: تعداد زیادی از بناهای بافت تاریخی و تک بناهای روستاها بازپیرایی شده و برای تعدادی از آن‌ها کاربری روز تعیین شده است که با تامین اعتبارات مورد نیاز بهسازی می‌شود.

زاده رحمانی همچنین مرمت طرح‌های میراث فرهنگی در سال گذشته را مستمر و پیوسته بیان کرد و گفت: تمام آثار تاریخی شهری و روستایی شناسایی و نسبت به بهسازی و جلوگیری از آسیب و تخریب آنها اقدام خواهد شد.