اعضای مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری تاکید کردند: هیچ طرح استعمارى نمى‏تواند این واقعیت را تغییر دهد که راه حل مسئله فلسطین و آزادى قدس مبارزه و مقاومت است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری به مناسبت روز جهانی قدس پیامی صادر کرد. در این پیام آمده است: «روز قدس یک روز جهانى است، روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است، روزى است که باید مستضعفین مجهز شوند در مقابل مستکبرین و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند، روز قدس فقط روز فلسطین نیست روز حکومت اسلامى است … من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم می‌دانم روزى است که باید تمام قواى خودمان را مجهز کنیم و مسلمین از آن انزوایى که آنها را کشانده بودند خارج شوند. » (امام خمینی قدس سره)

در ادامه آمده است: «روز جهانى قدس روز اعلام مخالفت امت اسلامى با ظلم و بى عدالتى صهیونیست و حامیان آنهاست، روز جهانى قدس روز فریاد و مقاومت امت اسلامى در مقابل سیاست‌هاى تفرقه ‌انگیز است … محو اسرائیل از منطقه موضوع همیشگى جمهورى اسلامى ایران است … دفاع از ملت مظلوم فلسطین و قیام شجاعانه و مظلومانه آنان وظیفه اسلامى همه ماست.» مقام معظم رهبرى

نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى استان اصفهان ضمن حمایت از پایدارى و استقامت مظلومین فلسطین اعلام مى ‌دارند هیچ طرح استعمارى نمى‌تواند این واقعیت را تغییر دهد که راه حل مسئله فلسطین و آزادى قدس مبارزه و مقاومت است امروز سلاح مقاومت پایه‌‌هاى سست حکومت صهیونیست‌ها را به تزلزل انداخته و سقوط و نابودى ظلم استکبار جهانى را نزدیک‌تر ساخته است، بنابراین اطمینان داریم که مردم ولایت مدار و شهید پرور استان اصفهان همراه با سایر امت‌های اسلامى به خصوص با توجه به عربده کشى‌ها و نقشه‌هاى جدید آمریکا و صهیونیست امسال پرشورتر از سال‌هاى گذشته در مقام تحقق خط «کونا للظالمین خصما و للمظلوم عونا»، عبادت و بندگى ماه رمضان خود را با حضور در راه‌پیمایى و فریادهاى کوبنده علیه ستمگران جهانى تقویت نموده و پرچم مبارزه با جبهه استکبار را اقتدار و عزت بیشتر مى‌‌بخشند و به این ‌وسیله با بیعت با نظام، امام و رهبرى تداوم راه مقدس شهداى انقلاب را اعلام می‌دارند.