مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل از شروع پویش ورزش همگانی در استان اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، بهرام آقاخانی در جلسه گروه توسعه ورزش همگانی و روستایی اظهار داشت: پویش ورزش های همگانی در راستای آگاه سازی مردم در خصوص فواید ورزش در زندگی و سلامت جامعه در اردبیل کلید می خورد.

وی افزود: در پویش ورزش همگانی در نظر داریم مردم را با ورزش آشتی داده و میزان مشارکت اهالی را در ورزش همگانی افزایش دهیم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل با بیان اینکه ما امانت دار تندرستی و سلامت ملی مردم ایران هستیم تصریح کرد: وظیفه اصلی ما حفظ سلامت مردم و جامعه است که باید تندرستی را با استفاده از جذابیت های ورزش ترویج کنیم.

آقاخانی اضافه کرد: در قالب پویش ورزش همگانی به مناسبت های مختلف در سطح استان برنامه های ورزشی مختلفی اجرا می شود و درنظر داریم با برگزاری برنامه های متنوع و جذاب با ایده های نو میزان جذب مردم را افزایش دهیم .