مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیله سوار از اختصاص 5 هزار و 300 هکتار از اراضی شهرستان بیله سوار به کشت عدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، ربعلی جهانی در بازدید از برداشت مزارع عدس با اشاره به اینکه این شهرستان یکی از مستعدترین مناطق برای کشت عدس است، افزود: شهرستان بیله سوار دارای بیش از 110 هزار هکتار زمین کشاورزی است که 5300 هکتار از این اراضی به کشت عدس اختصاص یافته است.

وی اظهار کرد: پیش بینی می شود امسال بیش از 5 هزار تن محصول عدس مازاد بر نیاز از کشاورزان شهرستان بیله سوار خریداری شود.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیله سوار متوسط عملکرد این محصول در این شهرستان حدود950 کیلوگرم در هکتار  می باشد.

جهانی اظهار کرد: شهرستان بیله سوار از نظر تولید عدس رتبه اول استانی و حتی کشوری را دارد.

وی با بیان این که عدس از جمله گیاهانی است که به صورت بیولوژیکی و از طریق باکتری های ریزوبیوم، ازت هوا را تثبیت نموده و باعث رشد بهتر و افزایش عملکرد گیاه بعد از خود گردد می تواند گیاهی موثر و مفید در تناوب با گیاهان دیگر از جمله گندم قرار بگیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیله سوار در پایان بر اهمیت ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی و باغی اشاره کرد و افزود: بسته بندی و برند سازی محصولات رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت و باید گام های موثری در این حوزه برداشته شود.