کامران گردان در باب انتصاب‌های اخیر شهردار همدان با اشاره به اینکه شهردار به توصیه های اعضای شورا در این زمینه عمل نکرده است، از بازخواست شهردار توسط شورا در صورت موفق عمل نکردن اعضای انتصابی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، کامران گردان، رئیس شورای شهر همدان با انتقاد از اینکه شهردار توجهی به توصیه‌های شورای شهر درباره انتصابات شهرداری همدان نداشته است و بازخواست شورا از شهردار همدان، گفت: چرا به فردی که میزان نارضایتی از عملکرد آن بالاست پست داده می شود؟

 

نظارتی بودن انتقادات به شهردار

گردان با بیان اینکه انتقادات شورای شهر به شهردار همدان در بعد نظارتی است، اظهارکرد: به شهردار توصیه شده بود که در انتصابات کسانی را انتخاب کند که تحرک بیشتری در شهر ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: شورای شهر به شهردار همدان تذکر داده که از افرادی استفاده کند که شهر را به رکود و رخوت نکشند اما این به معنای دخالت شورای شهر در انتصابات نیست.

 

بازخواست شهردار همدان

گردان بیان کرد: اگر کارها خوب پیش نرود شورای شهر شهردار را بازخواست خواهد کرد و شهردار باید افرادی که به سلیقه خود انتخاب کرده را عوض کند.

رئیس شورای شهر همدان با تأکید براینکه شورای شهر ناظر در کارهای شهرداراست، یادآورشد: اگر احساس کنیم کارها خوب انجام نمی‌شود به شهردار تذکر خواهیم داد.

رئیس شورای شهر همدان با انتقاد از اینکه شهردار توجهی به توصیه‌های شورای شهر درباره انتصابات شهرداری همدان نداشته است و بازخواست شورا از شهردار همدان، گفت: چرا به فردی که میزان نارضایتی از عملکرد آن بالاست پست داده می شود؟