مدیرکل روابط عمومی استانداری لرستان عزل شد.

به گزارش خبرگزاری موج لرستان، بهرام رشیدی نیا از مدیرکل روابط عمومی استانداری لرستان برکنار شد.

بر اساس این گزارش، استاندار لرستان در تصمیمی، رشیدی نیا را عزل و نورمحمد آریانپور را به عنوان مدیرکل روابط عمومی استانداری منصوب کرد.

رشیدی نیا که بود ؟!

رشیدی نیا از عناصر سیاسی گاه اصولگرا و گاه اصلاح طلب است که در دولت های مختلف، بسیاری از جایگاه های مدیریتی در بدنه استانداری لرستان را تصاحب کرده بود.

خبرگزاری موج انتصاب نورمحمد آریانپور را به وی و مجموعه استانداری لرستان تبریک می گوید.