استاندار مازندران گفت: در استان مازندران تلاش بر این است تا توسعه پرورش ماهیان خاویاری شدت یابد و برنامه ریزی های خوبی از سوی شیلات در این بخش صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران ، احمد حسین زادگان در نشست با قائم مقام بنیاد مستضعفان کشور با اشاره به وجود آب بندان های وسیع در مازندران و امکان توسعه پرورش ماهیان خاویاری، بر انجام این طرح با بهره گیری از ظرفیت آب بندان های استان با مشارکت بنیاد متسضعفان تاکید کرد.

وی با بیان این که در مازندران؛ مقدار آب های سطحی بالاست و در پرورش ماهیان خاویاری ما را از استفاده دیگر منابع آبی بی نیاز می کند، افزود: اجرای این طرح می تواند مازندران را به ظرفیتی مهم برای پرورش ماهیان خاویاری در کشور تبدیل کند.

استاندار مازندران با اشاره به این که تهیه برنامه آمایش آب استان بصورت دقیق و علمی در شورای برنامه ریزی استان مصوب شد تا موضع گیری های اقتصادی و تولیدی در شرق، غرب و مرکز مازندران بر اساس این معیار و میزان صورت گیرد، تاکید کرد: تهیه این اطلس بشکل ویژه پیگیری و تسریع شود.

وی استفاده چند منظوره از ظرفیت آب در مزرعه را یک جهت گیری درست در راستای ایجاد بهره وری خواند و گفت: تعدد، سرعت اجرا، و تنوع تولید پروژه های پرورش ماهی در دستور کار شیلات قرار گیرد.

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به این که بسته ای برای تبدیل منطقه به پایلوت پرورش ماهیان خاویاری کشور تهیه خواهد شد، تاکید کرد: کارگروهی با عضویت شیلات، آب منطقه ای، استانداری و بنیاد مستعفان تشکیل شود تا مکان هایی که ظرفیت تولید پرورش این گونه از ماهیان را دارد، شناسایی شود.