کیفیت هوای اصفهان امروز با میانگین ۷۰ در شرایط سالم است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، کیفیت هوای شهر اصفهان طی ۲۴ ساعت منتهی به صبح امروز با میانگین ۷۰ در شرایط سالم است.

براین اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم از جمله میدان احمدآباد روی عدد ۸۷، خیابان رودکی روی عدد ۵۷، خیابان چهارباغ خواجو روی عدد ۷۰، خیابان استانداری روی عدد ۵۷ و بزرگراه خرازی روی عدد ۸۰ ثبت شد.

همچنین کیفیت هوا در خمینی‌شهر و مبارکه با میانگین ۷۲، سجزی با میانگین ۸۶، شاهین‌شهر با میانگین ۷۷ و لنجان و زرین‌شهر با میانگین ۱۰۰ در وضعیت سالم  است.