مدیرعامل شرکت استان گاز اصفهان از افزایش بیش از 58هزار مشترک گاز طبیعی در سال گذشته در استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، سید مصطفی علوی با اشاره به افزایش بیش از 58هزار مشترک گاز طبیعی  در سال 97 گفت:در حال حاضر بیش از ۱میلیون و 800 هزار مشترک گاز طبیعی در سطح استان داریم 

وی افزود: طی سال گذشته 52 هزار و 911 مشترک خانگی، 4 هزار و 532 مشترک تجاری و 694 مشترک صنعتی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.

علوی از نصب بالغ بر 14هزار و 345 انشعاب جدید در سال گذشته خبرداد و افزود: از این میزان 14 هزار و200 انشعاب در بخش خانگی و تجاری بوده و 145 انشعاب در بخش صنعت نصب و واگذار شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان همچنین میزان شبکه گاز اجرایی شده در سال 97 را 467 کیلومتر عنوان کرد و گفت: در حال حاضر 26هزار کیلومتر شبکه گذاری، 1111کیلومتر خط انتقال و تعداد یک میلیون و100هزار انشعاب در سطح استان اصفهان اجرایی شده است.

علوی تصریح کرد: هم اکنون 99.5 درصد جمعیت استان اصفهان معادل 99.6 درصد جمعیت شهری و 95 درصد خانوارهای روستایی از نعمت گاز برخوردار هستند.

وی ادامه داد: این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های توزیع کننده گاز طبیعی سالانه حدود 20 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سطح استان اصفهان توزیع می کند که سال گذشته این میزان شامل؛ بیش از 3 میلیارد و 950میلیون متر مکعب در بخش خانگی، 14 میلیارد و 910 میلیون متر مکعب در بخش صنعتی و 887 میلیون متر مکعب در بخش تجاری گاز طبیعی بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: بهره مندسازی 104 شهر از مجموع 107 شهر استان، 1339 روستا از مجموع 1448 روستای مشمول، گازرسانی به 53 شهرک صنعتی شامل 8 هزار و 600 واحد صنعتی، 156 جایگاه C.N.G و راه اندازی 933 ایستگاه تقلیل فشار و حفاظت از زنگ از اقدامات گازرسانی انجام شده در سطح استان اصفهان از ابتدای فعالیت این شرکت تاکنون است.