در چهارمین نشست هیئت اندیشه ورز جوان ضمن ارائه برنامه کارگروه ها تو سط دبیران، طرح مشاوران دستگاه های اجرایی استان نهایی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج همدان، در چهارمین نشست هیئت اندیشه ورز جوان استان که با حضور مصطفی آزاد‌بخت، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان برگزار شد، ضمن نهایی شدن طرح مشاوران دستگاه های اجرایی استان، برنامه های سه ماهه آتی توسط دبیران کارگروه ها ارائه شد.

مصطفی آزادبخت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان در جمع هیأت اندیشه ورز جوان اظهار داشت: جوان جایگاه ویژه و بی بدیلی در جامعه دارد و جوانی مقوله ای بدون جایگزین است.

اندیشه ورز جوان

نهایی شدن طرح مشاوران دستگاه های اجرایی استان 

وی افزود: تشکیل هیئت اندیشه ورز جوان یک کار ابتکاری و بی‌نظیری است که استاندار همدان با فکر بلند آن را شروع کرد، با توجه به اینکه این تشکل برای اولین بار در کشور اجرا شده و و برای اجرا در کشور الگو است، طبیعیا اموری که الگو هستند همیشه تهدید و آسیب بیشتری دارند.

اندیشه ورزان جوان استان همدان

آزادبخت با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با جوانان، اظهار داشت: پیامبر جوانانی را دوست داشتند که منش بزرگان را داشتند، این ویژگی در جمع هیأت اندیشه ورز جوان دیده می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه نمایندگان هیأت اندیشه ورز در کارگروه های مختلف استان حضور پیدا خواهند کرد افزود: هیأت اندیشه ورز جوان با حضور در کارگروه ها به صورت عملی با امور اجرایی استان آشنا می شوند.

اندیشه ورزان جوان همدان (2)

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در پایان اظهار داشت: رمز موفقیت خودسازی است؛ اول خود را بسازید سپس خانواده را که پس از آن بتوانید به جامعه کمک کنید. ما معتقدیم که شما بهترین مشاورانی هستید که ما را در راه رسیدن به هدفمان کمک می کنید.

در چهارمین نشست هیئت اندیشه ورز استان که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان برگزار شد، ضمن نهایی شدن طرح مشاوران دستگاه های اجرایی استان، برنامه های سه ماهه آتی توسط دبیران کارگروه ها ارائه شد.