استاندار همدان در شورای اقامه نماز با اشاره به جایگاه نماز، تلاش در راستای ترویج نمازخوانی را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، سید سعید شاهرخی،  استاندار همدان در اولین شورای اقامه نماز در سال ۹۸، اظهار داشت: ترویج و توسعه نماز به صورت گسترده و فراگیر یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
شاهرخی افزود: یکی از مهمترین شاخص هایی که می تواند ما را از مشکلات و سختی ها عبور دهد توجه به جایگاه نماز است.
وی عنوان کرد: همه ما وظیفه داریم تا در ترویج نمازخوانی تلاش خود را به کار بگیریم.
استاندار ادامه داد: در ارزیابی های کشوری همدان رتبه های ممتاز اقامه نماز را کسب کرده که باید وضعیت موجود را ارتقا دهیم.
وی با بیان اینکه وضعیت حجاب و نماز در همدان نسبت به سایر شهرها بهتر است، تاکید کرد: در استان همدان باورهای قویی در بین مردم وجود دارد و این یک فرصت برای مسئولان است.
شاهرخی با بیان اینکه خوشبختانه در طی سنوات گذشته اقدامات خوبی صورت گرفته است، عنوان کرد: اجلاس نماز در همه شهرستان ها بلا استثنا برگزار می شود و هماهنگی خوبی بین عوامل و دست اندرکاران اجلاس ها وجود دارد.
وی با اشاره به فرارسیدن تعطیلات عیدفطر تاکید کرد: بازرسی از سرویس های بهداشتی و نمازخانه ها باید به طور جد پیگیری شود زیرا ما مبدا و مقصد گردشگری هستیم.