رئیس شورای شهر همدان در بازدید کمیسیون شهرسازی معماری شورا از اجرای پروژه بام سبز در مجتمع مسکونی واقع در پردیس از تدوین دستورالعمل اجرایی بام سبز همراه با بسته‌های تشویقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، کامران گردان، رئیس شورای شهر همدان در بازدید کمیسیون شهرسازی معماری شورا از اجرای پروژه بام سبز در مجتمع مسکونی واقع در پردیس، گفت: هرچند توسعه اصولی فضای سبز بام جزئی از فضاهای خصوصی و نیمه‌خصوصی به حساب می‌آیند؛ اما در بازدهی اکولوژیکی فضای سبز شهری با محوریت فلسفه آشتی با طبیعت و افزایش سرانه فضای سبز شهری نقش مؤثری دارند.

کامران گردان اظهار داشت: برای ایجاد فضایی زیبا همراه با داشتن محیطی آرام‌بخش، باید قواعد فنی و اصولی ایجاد سازه و طراحی محیط توسط افراد متخصص و حرفه ای در بام سبز لحاظ شود؛ بنابراین باید به متقاضیان در این زمینه، کمک کنیم.

وی با تأکید بر اینکه این فضاهای باز مسکونی می‌تواند پاسخگوی بخشی از نیاز همیشگی انسان به صورت نوین در راستای تأمین فضای سبز باشد؛ افزود: این فضاهای مشاع مجتمع های مسکونی ضمن فراهم آوردن موقعیت‌هایی برای رشد خلاقیت، معاشرت، تعامل و تقابل اجتماعی، در مسائلی چون افزایش فضای سبز، کاهش آلودگی و بهبود محیط زندگی هم بسیار موثرند.

گردان اظهار کرد: در برنامه‌ریزی شهری همدان باید دستورالعمل اجرایی احداث بام و دیوار سبز در شهرسازی و معماری همراه با بسته‌های تشویقی در کمیسیون شهرسازی معماری شورای شهر تدوین شود.

 رئیس شورای شهر همدان در بازدید کمیسیون شهرسازی معماری شورا از اجرای پروژه بام سبز در مجتمع مسکونی واقع در پردیس، گفت: هرچند توسعه اصولی فضای سبز بام جزئی از فضاهای خصوصی و نیمه‌خصوصی به حساب می‌آیند؛ اما در بازدهی اکولوژیکی فضای سبز شهری با محوریت فلسفه آشتی با طبیعت و افزایش سرانه فضای سبز شهری نقش مؤثری دارند.