وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی، سید مهدی ابطحی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان،  مدیر روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی، سید مهدی ابطحی رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان منصوب کرد.

محمد جواد براتی افزود: در این حکم با اشاره به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند ابطحی، ابراز امیدواری شده است که با بهره مندی از تجارب اعضای هیات علمی دانشگاه، امکانات و همچنین جامعه نیکوکاران حامی آموزش عالی، وظایف سرپرستی دانشگاه صنعتی اصفهان بر پایه قوانین، سیاست ها و برنامه های تقدیم شده به مجلس و ماموریت های تعیین شده برای دانشگاه انجام شود.