مدیر کل زندان های استان اصفهان گفت: خیران اصفهانی در نوزدهمین شب ماه مبارک رمضان زمینه آزادی یک زندانی جرایم غیر عمد را فراهم کردند.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، اسد الله گرجی زاده بیان داشت: با کمک یک میلیارد و 800 میلیون ریالی خیران در برنامه یک شهر ضیافت زمینه آزادی یک زندانی جرایم غیر عمد در اصفهان فراهم شد.

وی میزان بدهی این زندانی را یک میلیارد و 100 میلیون ریال برشمردو افزود: این محکوم مالی با گذشت 300 میلیون ریالی شاکی پرونده و پرداخت 800 میلیون ریال از بدهی خود به آغوش خانواده بازگشت.

مدیر کل زندان های استان اصفهان به آزادی 64 زندانی جرایم غیر عمد از ابتدای ماه مبارک رمضان در استان خبر داد و گفت: در این مدت با برپایی 31 جشن گلریزان با کمک خیران استان بیش از 73 میلیارد ریال جمع آوری شده است.