پس از ماهها بلاتکلیفی در اداره کل راه وشهرسازی کردستان، سرانجام با حکم محمد اسلامی، مدیرکل جدید راه و شهرسازی کردستان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، سرانجام پس از گذشت بیش از هشت ماه بلاتکلیفی، اداره کل راه و شهرسازی کردستان مدیرکل خود را شناخت و محمدصدیق ثابتی که پیش از این در سمت رئیس سازمان نظام مهندسی استان کردستان مشغول به خدمت بود، با حکم وزیر راه و شهرسازی به این عنوان منصوب شد.

محمدصدیق ثابتی مدرک مهندسی عمران خود را از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران اخذ کرده و پس از آن مدرک دکترای خود را از دانشگاه Anna کشور هندوستان دریافت کرده است.

عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان، ریاست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد واحد سنندج، ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی و ریاست سازمان نظام مهندسی استان کردستان از سوابق مدیریتی محمدصدیق ثابتی است.