مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت:10 درصد از فروش گاز کشور مربوط به استان اصفهان است.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، سید مصطفی علوی با اشاره به سهم 10 درصدی استان اصفهان از فروش گاز کشور گفت: سالیانه 21 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سطح استان اصفهان توزیع و به مصرف می رسد.

وی بیان داشت: در حال حاضر8.3 درصد انشعابات گاز کشور معادل یک میلیون 100 هزار انشعاب در استان اصفهان اجرایی شده است و همچنین 8.8 درصد تعداد مشترکین کشور بالغ بر یک میلیون 800هزار مشترک در سطح این استان از گاز طبیعی بهره مند هستند.

وی همچنین با اشاره به اینکه 8.1 درصد اجرای شبکه گاز کشور معادل 26هزار کیلومتر مربوط به استان اصفهان است،افزود: در حال حاضر از 1445 روستای مشمل گازرسانی 1339 روستا واز 107 شهر موجود در  104 شهر این استان گازرسانی انجام شده است.

علوی با بیان اینکه به طور متوسط روزانه 57.5 میلیون مترمکعب گاز در استان اصفهان مصرف می‌شود، خاطرنشان کرد: سال گذشته حدوداً ۲1 میلیارد مترمکعب گاز در استان اصفهان به بخش‌های مختلف تحویل داده شد.

وی با اشاره به اینکه، 99.6 درصد از  خانوارهای شهری و 95 درصد خانوارهای روستایی استان بهرمند از گاز هستند، اضافه کرد: 35 درصد گاز استان در بخش صنعت، 3۵ درصد نیروگاه ها، ۲0 درصد در خانگی درصد، 6درصد پالایشگاه، 2 درصد بخش تجاری و2 درصد حمل و نقل مصرف می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان همچنین، متوسط مصرف خانوارهای شهری را 4.6 متر مکعب در روز و متوسط مصرف خانوارهای روستایی را 8.6 متر مکعب در روز عنوان کرد و گفت: وظیفه  این شرکت ارایه خدمات مستمر و ایمن گاز طبیعی از طریق برنامه ریزی، طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری شبکه ها و تأسیسات گازرسانی، جهت رفع نیاز و رفاه مشترکین خانگی، صنعتی و عمومی در سطح استان، با رعایت استانداردها و ضوابط فنی است.