با عزل امیدعلی عادلی، غلامرضا حامدی به عنوان مدیرکل انتقال خون لرستان منصوب و معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری موج لرستان، پس از عزل امیدعلی عادلی، غلامرضا حامدی مدیرکل انتقال خون لرستان شد.

بر اساس این گزارش، پس از کنش ها و واکنش های فراوان، سرانجام با حکم مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، دکتر غلامرضا حامدی مدیرکل انتقال خون لرستان شد.

گفتنی است حامدی از اردیبهشت 98، سرپرستی انتقال خون استان لرستان را بر عهده داشت.

خبرگزاری موج این انتصاب را به دکتر حامدی و مجموعه انتقال خون لرستان تبریک می گوید.