رئیس بسیج اساتید و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد دولت آباد به همراه شورای مرکزی بسیج اساتید از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج اصفهان،  دکتر باقری و رضا صفری رییس بسیج رسانه استان اصفهان به همراه شورای مرکزی بسیج اساتید با هدف افزایش تعامل رسانه ای بیشتر بسیج با اصحاب رسانه از دفتر خبرگزاری موج در استان اصفهان بازدید کردند.

بازدید رییس بسیج اساتید از خبرگزاری موج