مدیر شبکه بهداشت ودرمان شماره یک اصفهان از پلمب کارگاه تولید سرکه غیرمجاز و توقیف 2 تن سرکه غیر مجاز در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، حمید ترک زاد گفت: از فعالیت یک کارگاه تولید سرکه غیربهداشتی وغیرمجاز در اصفهان جلوگیری و 2  تن سرکه غیرمجاز با شرایط  بهداشتی نامطلوب توقیف شد.

وی افزود: همزمان با اجرای طرح تشدید در ماه مبارک رمضان، کارشناسان بهداشت محیط کارگاهی حمید ترک زاد در بازرسی از این کارگاه علاوه بر رنگ غیر مجاز 2 تن سرکه غیرمجاز با شرایط  بهداشتی نامطلوب توقیف شد.