مدیرعامل شرکت گاز لرستان، گفت: طرح شکایت قضایی از مدیرکل روابط عمومی استانداری لرستان در دستور کار وزارت نفت است.

به گزارش خبرگزاری موج لرستان، غلامرضا لطفعلیان، گفت: شکایت قضایی از بهرام رشیدی نیا مدیرکل روابط عمومی استانداری لرستان در دستور کار وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان، تصریح کرد: چندی پیش، مدیرکل روابط عمومی استانداری در یک جلسه، از اتخاذ برخی تصمیمات قانونی این شرکت انتقاد کرده در حالی که موضوعات مربوطه در حیطه اختیارات وی نبوده و نیست.

وی، ادامه داد: جابجایی نیروها، به نظر مدیر مجموعه، مدیران بالادستی و مدیران ارشد وزارت متبوع بستگی دارد، لذا اظهارنظر ایشان خارج از اختیارات قانونی بوده و وزارت نفت در صدد است تا از بهرام رشیدی نیا شکایت قضایی کند.

لطفعلیان، افزود: در تماس تلفنی ایشان، بخشنامه وزارتخانه را قرائت کردم و گفتم که تصمیم متخذه در راستای دستور وزیر محترم است، لذا دلیلی وجود ندارد که ایشان همچنان با اظهارات خود، جوسازی کند.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان، تصریح کرد: وزارت نفت دستورالعملی صادر کرده که مدیران میانی ستاد، نباید بیش از 4 سال در یک مسند حضور داشته باشند، لذا جابجایی صورت گرفته در راستای عمل به تکلیف و قانون بوده و وزارت نفت و شرکت ملی گاز برآن است تا از مدیر روابط عمومی استانداری شکایت قضایی کند.

گفتنی است چندی پیش و بر اساس دستورالعمل وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران، محسن اصل مرز مدیر توانمند روابط عمومی شرکت گاز لرستان از این مسوولیت کنار گذاشته شد که با پیگیری های صورت گرفته مشخص شد که این جابجایی بر اساس بخشنامه وزارتی بوده است.