در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مجموعه فرهنگی و رفاهی فرهنگیان بازنشسته بروجرد تاسیس می شود.

به گزارش خبرگزاری موج لرستان، رئیس اداره آموزش و پرورش بروجرد، گفت: در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مجموعه فرهنگی و رفاهی فرهنگیان بازنشسته بروجرد تاسیس می شود.

محمد مهرافزون، تاکید کرد: در حال حاضر، چهار هزار و 300 فرهنگی بازنشسته در بروجرد داریم که رفع مشکلات آنان و تأمین امکانات رفاهی و ورزشی برای آنان وجود ندارد، لذا وظیفه داریم تا مشکلات این حوزه را مرتفع کنیم.

مهرافزون، تصریح کرد: هدف ما این است تا با ایجاد یک مجموعه رفاهی و فرهنگی از خدمات 30 ساله فرهنگیان بازنشسته و خانواده آنان تکریک کرده باشیم و تردیدی نیست که این شیوه قدرشناسی در پویایی جامعه تاثیرگذار خواهد بود.

ایجاد این باشگاه فرهنگی رفاهی در راستای تحقق سند تحول بنیادین است

مدیر آموزش و پرورش بروجرد، ادامه داد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تاکید فراوانی براصلاح سیستم اداری و آموزشی و استفاده از پتانسیل پیشکسوتان فرهنگی دارد، لذا در این مجموعه سعی داریم تا در حوزه تدوین برنامه و انتقال تجارب، از بازنشستگان فرهنگی بهره مند شویم.

مهرافزون، گفت: در این مجموعه، کلاس های آموزشی، بخش معاینات پزشکی، سالن اجتماعات، فناوری و رایانه، ورزشی و صندوق قرض الحسنه در فضایی چشم نواز خواهیم داشت که طراحی آن انجام شده و پس از جانمایی زمین، عملیات ساخت آن آغاز خواهد شد.