مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان: در شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان مصوب شد که شرکت‌های توزیع برق و آب و فاضلاب انشعاب آب و برق و فاضلاب مدرسه‌ها را تامین کنند اما هنوز صد واحد آموزشی انشعاب آب و برق ندارند.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، موسی دادی زاده سرخایی در نشست شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان افزود: در همین جلسه مصوب شد که شرکت‌های توزیع برق و آب و فاضلاب انشعاب آب و برق و فاضلاب مدرسه‌ها را تامین کنند اما هنوز صد واحد آموزشی انشعاب آب و برق ندارند.

وی با بیان اینکه اولویت آموزش و پرورش در سال آینده اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است، اظهار کرد: ارتقای منزلت اجتماعی معلمان، جلب مشارکت ارکان مؤثر بخش عمومی و غیر دولتی در تعلیم و تربیت، توجه به ورزش و نشاط در مدارس و اهمیت به نشر مفاهیم قرآنی از شاخص‌های مهم سند بنیادین آموزش و پرورش است.

مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان اضافه کرد: تنها اردوگاه دانش آموزی استان، اردوگاه سلمان فارسی سرخون بندرعباس است و اردوگاه دانش آموزی امام خمینی میناب نیمه فعال و اردوگاه‌های ساحلی هرمز و شهید مطهری رودان نیزغیرفعال است.

دادی زاده در پایان خاطرنشان کرد: اردوگاه‌های دانش آموزی سلمان فارسی سرخون بندرعباس، امام خمینی میناب، شهید مطهری رودان و ساحلی هرمز نیازمند تامین اعتبار است.