طی حکمی از سوی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان میناب منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، طی حکمی از سوی داریوش باقرجوان، شجاع الدین امیرزاده گوغری به عنوان سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان میناب منصوب کرد.

وی پیش از این رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان رودان بوده است.

همچنین مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان در حکمی جداگانه احسان مهرانی را به عنوان سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان رودان منصوب کرد.

به گزارش موج، علی ذاکری رئیس سابق اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان میناب به درجه بازنشستگی نایل گردید.