رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: آلودگی های زیست محیطی از تهدیدات مهم تنوع زیستی است.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، اکبر قویدل که به مناسبت همایش روز جهانی تنوع زیستی سخن می گفت با اعلام این مطلب افزود: یکی از مهمترین تهدیداتی که تنوع زیستی را به مخاطره می اندازد گرم شدن کره زمین است که افزایش درجه حرارت قطعا ً امکان ادامه زندگی به بسیاری از گونه های مهم زیستی را نمی دهد و آنان را درمعرض نابودی قرار می دهد.

و بیان کرد: یکی دیگر از تهدیدات تنوع زیستی آلودگی محیط زیست است و این چالشی  است که بسیاری از کشورها با آن روبرو هستند و گسترش روز افزون زندگی شهری و صنعتی شدن جامع بشری آلودگی های زیست محیطی را دوچندان کرده است که در این خصوص می بایست با یک عزم و اراده ملی با آن مبارزه کرد.

رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیل در ادامه سخنان خود افزود: یکی از مهمترین فاکتورهایی که تنوع زیستی را به مخاطره می اندازد کشت تک محصولی است و این سیستم کشت امکان پایداری و حیاط را از دیگر گونه ها در یک بازده زمانی کوتاه مدت سلب می کند.

قویدل افزود: راه نجات تنوع زیستی کشاورزی پایدار به جای کشاورزی تک محصولی است که می بایست از منابع آب و خاک به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم و استفاده روز افزون از گونه های شیمیایی باعث افزایش محصول می شود ولی تنوع زیستی را به مخاطره می اندازد.

وی در پایان سخنان خود افزود: همه قبول داریم که گسترش علم و فن آوری باعث افزایش محصول در واحد سطح شده است ولی این تکنولوژی با یک رویکرد صادقانه باعث افزایش تنوع زیستی نشده است .