نمایندگان اردبیل در اولین مرحله لیگ پیست دوچرخه سواری بزرگسالان کشور در جایگاه چهارم ایستادند.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، نمایندگان استان اردبیل مرتضی جعفرزاده و محمدرضا ادهمی در مسابقات دوچرخه سواری لیگ برتر پیست بزرگسالان در رشته مدیسن مقام چهارم را کسب کردند.

مسابقات دوچرخه سواری لیگ برتر پیست بزرگسالان در رشته مدیسن با شرکت 15 تیم برتر از 10استان در پیست مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

نمایندگان استان اردبیل مرتضی جعفرزاده از شهرستان مشکین شهر و محمدرضا ادهمی از اردبیل در تیم آینده لرستان شرکت کرده بودند که توانستند مقام چهارمی این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دهند.